Föreningen

Stadgar

Våra stadgar antogs vid ordinarie föreningsstämma den 27 maj 2017 och vid extra föreningsstämma den 29 juli 2017.


Stadgar.


Ansökan om förändring av hus.


Medlemsansökan.


Trivselregler.


Ordningsregler och förtydliganden.


Skötselområden.

Medlemsbrev

Ekonomi

Här finner du de senaste årsredovisningarna samt den senaste budgeten.


Årsredovisningar:


2018


2017


2016


Budget:


2019

Protokoll

Ordinarie föreningsstämma avhölls den 1 juni 2019 i Folkets Hus, Hunnebostrand.


Protokoll 2019


Protokoll 2018


Protokoll 2017


Extra föreningsstämma avhölls den 29 juli 2017 på Ödby Ö, Hunnebostrand.


Protokoll 2017-07-29


För att kunna läsa PDF-filer måste Adobe Acrobat finnas installerat på datorn. Ladda ner senaste version här:


Styrelse 2019

PG Boij

Ordförande, representant GA5, väg- och

fiberföreningen, ansv. yttre underhåll

Hus 9


Stig Andersson

Vice ordförande

Hus 44


Sven-Arne Blad

Kassör

Hus 11


Åsa Malmros

Sekreterare

Hus 31


Anders Olsson

Ledamot, ansv. inre underhåll

Hus 19


Lars Martinsson

Ledamot, ansv. yttre underhåll

Hus 51


Anders Nilsson

Suppleant

Hus 59


Carl Bartler

Suppleant

Hus 20


Gunilla Gustafson

Revisor

Hus 1


Helmoth Borgljung

Revisorsuppleant

Hus 16


Glenn Andersson

Valberedning

Hus 5

Copyright © All Rights Reserved