Föreningen

Stadgar

Våra stadgar antogs vid ordinarie föreningsstämma den 27 maj 2017 och vid extra föreningsstämma den 29 juli 2017.


Stadgar.


Ansökan om förändring av hus.


Medlemsansökan.


Ordningsregler och förtydliganden.


Skötselområden.

Medlemsbrev

Ekonomi

Här finner du de senaste årsredovisningarna samt den senaste budgeten.


Årsredovisningar:


2017


2016


2015


Budget:


2019

Protokoll

Ordinarie föreningsstämma avhölls den 12 maj 2018 i Folkets Hus, Hunnebostrand.


Protokoll 2018


Protokoll 2017


Protokoll 2016


Extra föreningsstämma avhölls den 29 juli 2017 på Ödby Ö, Hunnebostrand.


Protokoll 2017-07-29


För att kunna läsa PDF-filer måste Adobe Acrobat finnas installerat på datorn. Ladda ner senaste version här:


Styrelse 2018

Mats Jakobsson

Ordförande, ingår i GA5s styrelse

Hus 61, 0512-78 71 10


Stig Andersson

Vice ordförande

Hus 44


Sven-Arne Blad

Kassör

Hus 11


PG Boij

Sekreterare, ansv. yttre underhåll o fiberansl.

Hus 9, 0730-32 77 65


Anders Olsson

Ledamot, ansv. inre underhåll

Hus 19


Lars Martinsson

Ledamot, ansv. yttre underhåll

Hus 51


Thomas Johansson

Suppleant

Hus 53


Åsa Malmros

Suppleant

Hus 31


Gunilla Gustafson

Revisor

Hus 1


Helmoth Borgljung

Revisorsuppleant

Hus 16


Glenn Andersson

Valberedning

Hus 5


Copyright © All Rights Reserved