Ödby Båtklubb

Ödby Båtklubb


Som medlem i Ödby Båtklubb


  • är du också medlem i Svenska Båtunionen vilket kan medföra flera fördelar.
  • kan du teckna din båtförsäkring genom förbundet till mycket fördelaktiga priser. De flesta försäkringsbolag ger lägre premier vid medlemskap.
  • får du tidningen Båtliv sex gånger per år.
  • kan du få råd och hjälp via Svenska Båtunionens båtbesiktningsman.


Ödby Båtklubb har även till syfte att verka för ökad trivsel och vänskap mellan medlemmarna. Tänkbara aktiviteter kan vara:

Trivselkvällar

Utbildning till förarbevis på sommaren.

Bevakningskedja

Klubbrabatter i vissa av ortens butiker mm.

MedlemsavgiftMedlemsavgiften är för 2018 150 kr och betalas på bankgiro 302-4353Kom ihåg att ange avsändare.ÅrsmöteVi har årsmöte den 11 maj 2018 kl 15.00 Sjöstugorna, Ödby Ö.
Här finns dagordning.


Vill du bli medlem?Skicka e-post med ditt namn, personnr, bostadsadress, gärna sommaradress, e-postadress, telefon, mobiltelefon till denna adress:


odby@telia.comDu kan även lämna uppgifterna till någon i båtklubbens styrelse.Välkommen!Båthamnen


ägs av ett privat bolag, Bohusläns Markutveckling AB med förvaltare Bertil Lekting. Det finns också en hamnvärd Kent Hofling, 0703-53 01 96

Fisketävling 2018


Resultat:

1:a Beng Sääf 12,08 kg

2:a Hasse Svensson, Niklas

10,85 kg

3:a P-G Fransén 8,19 kg


Dagen avslutades i ett strålande väder och med tävlingar, mat, dryck och dans på bryggan.


Ett STORT TACK till alla som deltog och förgyllde dagen med gott humör.

Hälsningar styrelsen


Information från VBFÖdby Båtklubb ingår i Svenska Båtunionen, SBU. Unionen är uppdelad i olika förbund. Vi ingår i Västkustens Båtförbund, VBF.      Rabatter mm via VBFWeather Underground PWS IVSTRAGT2

Ödby Båtklubbs styrelse 2016


Ordförande: Pierre Chocron

 

Sekreterare: Mats Malmsjö

 

 

 

Ledamot: Ulla Johansson

 

Ledamot: Per-Gunnar Fransén

 

Styrelsesuppleant: Stefan Bengtsson

 

Revisor: Lars Lindahl

 

Revisorsuppleant: Stefan Widell

 

Valberedning: Styrelsen

Copyright © All Rights Reserved