Ödby Båtklubb

Ödby Båtklubb

Som medlem i Ödby Båtklubb

 

  • är du också medlem i Svenska Båtunionen vilket kan medföra flera fördelar.
  • kan du teckna din båtförsäkring genom förbundet till mycket fördelaktiga priser. De flesta försäkringsbolag ger lägre premier vid medlemskap.
  • får du tidningen Båtliv sex gånger per år.
  • kan du få råd och hjälp via Svenska Båtunionens båtbesiktningsman.

 

Ödby Båtklubb har även till syfte att verka för ökad trivsel och vänskap mellan medlemmarna. Tänkbara aktiviteter kan vara:

Trivselkvällar

Utbildning till förarbevis på sommaren.

Bevakningskedja

Klubbrabatter i vissa av ortens butiker mm.

Medlemsavgift

 

Medlemsavgiften är för 2018 150 kr och betalas på bankgiro 302-4353

 

Kom ihåg att ange avsändare.

 

Årsmöte

 

Vi har årsmöte den 11 maj 2018 kl 15.00 Sjöstugorna, Ödby Ö.

 

Här finns dagordning.

Vill du bli medlem?

 

Skicka e-post med ditt namn, personnr, bostadsadress, gärna sommaradress, e-postadress, telefon, mobiltelefon till denna adress:

odby@telia.com

Du kan även lämna uppgifterna till någon i båtklubbens styrelse.

 

Välkommen!

 

Båthamnen

ägs av ett privat bolag, Bohusläns Markutveckling AB med förvaltare Bertil Lekting. Det finns också en hamnvärd Kent Hofling, 0703-53 01 96

Fisketävling 2018

Resultat:

1:a Beng Sääf 12,08 kg

2:a Hasse Svensson, Niklas

10,85 kg

3:a P-G Fransén 8,19 kg

 

Dagen avslutades i ett strålande väder och med tävlingar, mat, dryck och dans på bryggan.

 

Ett STORT TACK till alla som deltog och förgyllde dagen med gott humör.

Hälsningar styrelsen

 

Information från VBF

 

Ödby Båtklubb ingår i Svenska Båtunionen, SBU. Unionen är uppdelad i olika förbund. Vi ingår i Västkustens Båtförbund, VBF.

 

Rabatter mm via VBF

 

Weather Underground PWS IVSTRAGT2

Ödby Båtklubbs styrelse 2016

Ordförande: Pierre Chocron

 

Sekreterare: Mats Malmsjö

 

Kassör: PG Boij

 

Ledamot: Ulla Johansson

 

Ledamot: Per-Gunnar Fransén

 

Styrelsesuppleant: Stefan Bengtsson

 

Revisor: Lars Lindahl

 

Revisorsuppleant: Stefan Widell

 

Valberedning: Styrelsen

Copyright © All Rights Reserved