Hem

Målning 2022

Information inför målningen


Offert

upplagd 2022-01-04


Instruktion

uppdaterad 2022-04-19

Städdag 27 maj 2022

Alla samlas kl. 10.00 centralt i det egna skötselområdet som ni är tilldelade sedan tidigare. Anders och Katarina, hus 19, kommer att tilldela er en huvuduppgift. När den är utförd kan resterande tid ägnas åt det egna området.


De som inte kan komma till vår städdag kan kontakta Anders/Katarina för att få en uppgift att genomföra under ett annat tillfälle.


Efteråt samlas vi för gemenensam korv med bröd utanför hus 5.

Kallelse till årsmöte

28 maj 2022 kl 10.00 Kulturhuset Hav och Land, Hunnebostrand


Medlemmar i brf. Soten Fiskarby nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma.


Dagordning

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Fullmaktsblankett