Hem
38pic1
38pic2
38pic3
38pic4

Nytt passersystem


Rambo AB som har ansvaret för avfallshanteringen i Sotenäs kommun har infört ett passer-system vid sina återvinningscentraler från 1/1 2023. För bostadsrättsföreningar gäller att varje hushåll kan göra 8 kostnadsfria besök per år.


Källsortering


Kommunen kommer att införa krav på källsortering under hösten 2023. Det innebär troligtvis att de gröna kärlen på Ödby Ö endast får innehålla hushållens restavfall och ej matavfall. Lättast är att sortera soporna redan i lägenheten och sedan fördela på de olika kärlen i sopanläggningen. Grovsopor skall som tidigare alltid köras till Hogenäsanläggningen. Vi kommer att informera mer om detta framöver.


Läs mer i vårt medlemsbrev!

Vägarbetet!


Berört avsnitt (ca 150 meter) fram till Ödby Ö är nu asfalterat. Det återstår mindre arbeten med två rör och stödkanter. Dessa arbeten kommer att utföras under våren.


OBS! Den nylagda asfalten saknar alltså fullgoda stödkanter. Använd mötesplatserna för att undvika möten där fordon tvingas köra på eller utanför asfaltkanten. Det är risk att asfalten skadas eller att fordon hamnar i diket!

//2022-12-13

Julbrev  2022


Läs medlemsbrevet

Hjärtstartaren är på service.


2022-11-26 Vår hjärstartare är borttagen och inte kvar i vårt trädgårdsförråd längre. Den beräknas vara tillbaka på plats till påsk 2023.