Hem

Kallelse till årsmöte den 4 juli 2021 kl. 10.00.

Plats: Utomhus framför hus 56.


Styrelsen följer myndigheternas rekommendationer. Vi önskar att vi alla kan hålla avstånd. Vid regn, ta med paraply. Vi vill inte utsätta någon för onödig risk.


Vi kommer endast att behandla sedvanliga frågor på årsmötet. Inga motioner eller särskilda förslag från styrelsen skall behandlas. Efter mötet kommer att lämnas någon kortare ytterligare information. I samband med att protokollet är klart kommer vi att via e-post även skicka ut samma information till alla medlemmar.


Vi förutsätter att deltagarna i förväg läst igenom årsredovisning och dagordning som finns på hemsidan eftersom de inte kommer att finnas utskrivna på årsmötet.

För att det inte skall uppstå trängsel ber vi att ni om möjligt bara kommer en person från varje lägenhet.


Handlingar som dagordning, årsredovisning med revisionsberättelse och valberedningens förslag till stämman är tillgängliga på hemsidan. Även en blankett för fullmakt finns på hemsidan.


Styrelsen

Bilister och cyklister!


Vårt område är ett lågfartsområde. Det betyder att bilister och cyklister inte skall ha högre hastighet än gående.

Ovälkommen gäst


En ung grävling har synts vid flera tillfällen runt våra hus. Grävlingar är i allmänhet inte farliga om de inte blir trängda. Vi vill inte att den bosätter sig här!


Hjälp till att göra det obekvämt för den, skramla och var högljudda! 


Skulle den börja trivas här gräver den ett gryt som blir större och större och det blir svårare att mota bort den.


Det kommer tyvärr fortfarande många rapporter om att grävlingen är kvar här. 2021-06-24