Hem

Årsmötet uppskjutet


Styrelsen har tagit beslut att skjuta på årsmötet pga rådande pandemi. Vi återkommer när vi vet mer.


Städdagen är 14 maj


Vi avser att organisera städdagen på ett corona-säker sätt. De som vill göra sitt någon annan dag kan kontakta styrelsen för besked om arbetsuppgift.

Kommande vägarbete


En avloppsledning kommer att grävas ner utefter nära halva vår smala väg till Ödby Ö. Vid tre korta tillfällen kommer vägen att stängas av för att förlägga ledningen under vägen. Närmare uppdaterad information finns på obrovagen.se /2021-04-09

Bilister och cyklister!


Vårt område är ett lågfartsområde. Det betyder att bilister och cyklister inte skall ha högre hastighet än gående.

Nya TV-koder


Telia har gjort en förändring som berör alla er som har Telias TV-utbud. Ni kan behöva ange en ny kontrollkod. Identifkationskoden är densamma som tidigare.


Ni kan se er nya kontrollkod om ni loggar in på: 

https://www.telia.se/privat/mitt-telia med Bank-ID