Hem

Bilister och cyklister!


Vårt område är ett lågfartsområde. Det betyder att bilister och cyklister inte skall ha högre hastighet än gående.

Besiktning av husen

Lördag 7 november genomförs den årliga besiktningen.


Vi går även ut med information riktade till de som får altandörrar utbytta.


Se informationen här.


Copyright © All Rights Reserved