Hem
42pig1
42pig2
42pig3
42pig4

Torsdag 9 maj 13:00


Ödby Ö i Hunnebostrand Samfällighetsförening (GA:5) har kallat till årsstämma. Plats för stämman är Stenbrottet, Kulturhuset Hav och Land, Hunnebostrand.


Alla våra medlemmar är välkomna och vår styrelse företräder vår förening.


Läs mer på hemsidan odby-o.se


//2024-04-26

Fredag 10 maj 10:00 Städdag


Vi möts vid våra samlingspunkter
i respektive skötselområde. Gör som vanligt – kom mangrant och vi får en trevlig dag och
ett finare område! Vi satsar gemensamt på och lyfter de allmänna områdena ytterligare i
första hand. Kan du inte delta så finns alternativ. Kolla med styrelsen!

//2024-04-26

Lördag 11 maj 10:00 Årsstämma


Våra medlemmar kallas till ordinarie årsstämma. Plats för stämman är Stenbrottet, Kulturhuset Hav och Land, Hunnebostrand.


Läs mer:


//2024-04-26