Hem
38pic1
38pic2
38pic3
38pic4

Nytt passersystem


Rambo AB som har ansvaret för avfallshanteringen i Sotenäs kommun har infört ett passer-system vid sina återvinningscentraler från 1/1 2023. För bostadsrättsföreningar gäller att varje hushåll kan göra 8 kostnadsfria besök per år. En i varje hushåll kan logga in sig med BankID för att anmäla vilka som kan besöka anläggningen med körkort som legitimation. Saknas BankID kan man få en inloggning med lösenord från Rambo.


Källsortering


Kommunen kommer att införa krav på källsortering under hösten 2023. Det innebär troligtvis att de gröna kärlen på Ödby Ö endast får innehålla hushållens restavfall och ej matavfall. Lättast är att sortera soporna redan i lägenheten och sedan fördela på de olika kärlen i sopanläggningen. Grovsopor skall som tidigare alltid köras till Hogenäsanläggningen. Vi kommer att informera mer om detta framöver.


Läs mer i vårt medlemsbrev!

Vägarbetet!


Berört avsnitt (ca 150 meter) fram till Ödby Ö är nu asfalterat. De återstående mindre arbetena med med rör och stödkanter är nu utför da.


OBS! Stödkanterna har inte satt sig ännu. Använd mötesplatserna för att undvika möten där fordon tvingas köra på eller utanför asfaltkanten. Det är risk att asfalt och stödkant skadas och att fordon hamnar i diket!

//2023-03-01

Hjärtstartaren är nu tillbaka.


2023-02-25 Vår hjärstartare är tillbaka i vårt trädgårdsförråd. Vår leverantör har svårt att få fram nya batterier. Så fort vi får leverans byter vi ut nuvarande batteri som dock är fullt fungerande.