Hem
40pic1
40pic2
40pic3
40pic4

Rambo informerar:


Vi har blivit kontaktad av vår kundsamordnare på Rambo. Hon bifogade denna bild från en tömning hos oss. Trots att vi har utsortering i en kärlhage med glas,  kartonger med mera så återfinns det även i restavfallet. Mat och restavfall ska läggas i en knuten soppåse. Grovsopor måste varje medlem själva frakta till ÅVC.


Hon bifogade också en sorteringsguide. Det är även viktigt att de som hyr ut meddelar detta till sina gäster.

//2023-07-28

Klart att teckna sig för nya gruppavtalet.


Ett e-postutskick har nu gjorts till varje hus. Där ställs frågan om att teckna sig för nya avtalet eller inte. Nuvarande avtal går ut 30 juni. Telias router och TV-box skall bytas mot Tele2s router och hub. Nytt avtal träder i kraft 1 juli. Samtidigt tar ITUX över som kommunikationsoperatör.


De som vill ansluta till nya avtalet behöver lämna styrelsen svar innan 2024-03-03.


De som själv vill välja sina tjänser skall göra detta genom ITUX.


Mer info finns här:

Sotenäs Fiber EF

Öppen fiber (ITUX)

Tele2 gruppavtal

Avtalsvillkor


//2024-02-12

Östens kompisar


De av oss som lämnat fullmakt till "Östens kompisar" bör i dagarna ha fått ett brev från Östen till hemadressen.


Under avsnitt 1 redogör han för hur det nya avtalet ser ut från 1 januari 2024.


Det är ett rörligt pris -månadsbörspris utan fasta kostnader (årsavgift). Avtalet kan med kort varsel bindas om fördelaktigt fastprisavtal erbjuds framöver.


Under avsnitt 2 nämner han solceller och timpris för laddning av elbil. Det avsnittet gäller inte oss i vår förening.


Det är några nytillkomna som anmält intresse för att bli kompis med Östen. Han har sagt att han inom kort kontaktar berörda personer.


//2023-11-22