Hem
39pic1
39pic2
39pic3
39pic4

Rambo informerar:


Vi har blivit kontaktad av vår kundsamordnare på Rambo. Hon bifogade denna bild från en tömning hos oss. Trots att vi har utsortering i en kärlhage med glas,  kartonger med mera så återfinns det även i restavfallet. Mat och restavfall ska läggas i en knuten soppåse. Grovsopor måste varje medlem själva frakta till ÅVC.


Hon bifogade också en sorteringsguide. Det är även viktigt att de som hyr ut meddelar detta till sina gäster.

//2023-07-28

Eventuell vattenavstängning

14/9 kl. 08.00-16.00


Något lite arbete kvarstår. Eventuellt utförs det 14/9


//2023-09-06