Hem
39pic1
39pic2
39pic3
39pic4

Rambo informerar:


Vi har blivit kontaktad av vår kundsamordnare på Rambo. Hon bifogade denna bild från en tömning hos oss. Trots att vi har utsortering i en kärlhage med glas,  kartonger med mera så återfinns det även i restavfallet. Mat och restavfall ska läggas i en knuten soppåse. Grovsopor måste varje medlem själva frakta till ÅVC.


Hon bifogade också en sorteringsguide. Det är även viktigt att de som hyr ut meddelar detta till sina gäster.

//2023-07-28

Ellevio skickar ut rättelse


För en vecka sedan skickade Ellevio (fd Fortum Distribution) ut ett brev där man meddelade att man byter våra elnätsavtal. Bytet skulle ha inneburit en ökad kostnad för varje lägenhet med cirka 100 kr per månad.


Det framgår inte om de kommer att göra denna ändring längre fram.

//2023-10-30


Östens kompisar


De av oss som lämnat fullmakt till "Östens kompisar" bör i dagarna ha fått ett brev från Östen till hemadressen.


Under avsnitt 1 redogör han för hur det nya avtalet ser ut från 1 januari 2024.


Det är ett rörligt pris -månadsbörspris utan fasta kostnader (årsavgift). Avtalet kan med kort varsel bindas om fördelaktigt fastprisavtal erbjuds framöver.


Under avsnitt 2 nämner han solceller och timpris för laddning av elbil. Det avsnittet gäller inte oss i vår förening.


Det är några nytillkomna som anmält intresse för att bli kompis med Östen. Han har sagt att han inom kort kontaktar berörda personer.


//2023-11-22