Hem
40pic1
40pic2
40pic3
40pic4

Brunt kranvatten (igen)


Det kommer rapporter om att kranvattnet är missfärgat brunt. Enligt uppgift är det inget fel på ledningsnätet. Det är bara att spola tills vattnet klarnar. Undvik att tvätta vittvätt.


//2024-03-29

Klart att teckna sig för nya gruppavtalet.


Ett e-postutskick har nu gjorts till varje hus. Där ställs frågan om att teckna sig för nya avtalet eller inte. Nuvarande avtal går ut 30 juni. Telias router och TV-box skall bytas mot Tele2s router och hub. Nytt avtal träder i kraft 1 juli. Samtidigt tar ITUX över som kommunikationsoperatör.


De som vill ansluta till nya avtalet behöver lämna styrelsen svar innan 2024-03-03.


De som själv vill välja sina tjänser skall göra detta genom ITUX.


Mer info finns här:

Sotenäs Fiber EF

Öppen fiber (ITUX)

Tele2 gruppavtal

Avtalsvillkor


//2024-02-12

Östens kompisar


De av oss som lämnat fullmakt till "Östens kompisar" bör i dagarna ha fått ett brev från Östen till hemadressen.


Under avsnitt 1 redogör han för hur det nya avtalet ser ut från 1 januari 2024.


Det är ett rörligt pris -månadsbörspris utan fasta kostnader (årsavgift). Avtalet kan med kort varsel bindas om fördelaktigt fastprisavtal erbjuds framöver.


Under avsnitt 2 nämner han solceller och timpris för laddning av elbil. Det avsnittet gäller inte oss i vår förening.


Det är några nytillkomna som anmält intresse för att bli kompis med Östen. Han har sagt att han inom kort kontaktar berörda personer.


//2023-11-22