Hem

Städdagen genomförd


Årets gemensamma städdag är genomförd. Vi kan bara tacka alla som slutit upp! När så många är med blir resultat jättebra!


Årsmötet uppskjutet


Styrelsen har tagit beslut att skjuta på årsmötet pga rådande pandemi. Vi återkommer när vi vet mer.

Bilister och cyklister!


Vårt område är ett lågfartsområde. Det betyder att bilister och cyklister inte skall ha högre hastighet än gående.

Nya TV-koder


Telia har gjort en förändring som berör alla er som har Telias TV-utbud. Ni kan behöva ange en ny kontrollkod. Identifkationskoden är densamma som tidigare.


Ni kan se er nya kontrollkod om ni loggar in på: 

https://www.telia.se/privat/mitt-telia med Bank-ID