Föreningen

Stadgar

Våra stadgar antogs vid ordinarie föreningsstämma den 27 maj 2017 och vid extra föreningsstämma den 29 juli 2017.


Stadgar


Ansökan om förändring av hus


Medlemsansökan


Trivselregler


Ordningsregler och förtydliganden


Skötselområden


Fullmaktsblankett

Medlemsbrev

Ekonomi

Här finner du de senaste årsredovisningarna samt den senaste budgeten.


Årsredovisningar:


2019


2018


2017


Budget:


2021


Underhållsplan

Protokoll

Ordinarie föreningsstämma avhölls den 1 juni 2019 i Folkets Hus, Hunnebostrand.


Protokoll 2020


Protokoll 2019


Protokoll 2018


För att kunna läsa PDF-filer måste Adobe Acrobat finnas installerat på datorn. Ladda ner senaste version här:


Styrelse 2019

PG Boij

Ordförande, representant GA5, väg- och

fiberföreningen, ansv. yttre underhåll

Hus 9


Stig Andersson

Vice ordförande

Hus 44


Eva Nilsson

Kassör

Hus 56


Åsa Malmros

Sekreterare

Hus 31


Anders Olsson

Ledamot, ansv. inre underhåll, repr. fiberföreningen

Hus 19


Lars Martinsson

Ledamot, ansv. yttre underhåll

Hus 51


Anders Nilsson

Suppleant

Hus 59


Carl Bartler

Suppleant

Hus 20


Gunilla Gustafson

Revisor

Hus 1


Helmoth Borgljung

Revisorsuppleant

Hus 16


Glenn Andersson

Valberedning

Hus 5