Föreningen

Ekonomi

Här finner du de senaste årsredovisningarna samt den senaste budgeten.


Årsredovisningar:


2021


2020


2019


Budget:


2023


2022


2021


Underhållsplan

Anvisningar

Protokoll

Ordinarie föreningsstämma avhölls den 28 maj 2022 i Kulturhuset Hav och Land, Hunnebostrand.


Protokoll 2022


Protokoll 2021


Protokoll 2020

Styrelse

PG Boij

Ordförande, repr. GA5, väg- och fiberföreningen, ansv. yttre underhåll

Hus 9


Stig Andersson

Vice ordförande

Hus 44


Eva Nilsson

Kassör

Hus 56


Åsa Malmros

Sekreterare

Hus 31


Anders Olsson

Ledamot, ansv. inre och yttre underhåll, repr. fiberföreningen

Hus 19


Anders Nilsson

Suppleant

Hus 59


Mats Ericsson

Suppleant

Hus 6


Gunilla Gustafson

Revisor

Hus 1


Helmoth Borgljung

Revisorsuppleant

Hus 16


Glenn Andersson

Valberedning

Hus 5