Information

Trivsel

Vi vill påminna om några enkla grundregler för en fortsatt god trivsel för alla som vistas i vår förening.


  • Parkering: Bilar får endast parkeras på angivna P-platser med undantag för lastning och lossning då man får köra fram till husen. Detta p.g.a. krav från brandmyndigheten. Tvätt av bilar är förbjudet inom området. Parkeringsplatserna räcker ofta inte till under några semesterveckor och föreningen vädjar därför till alla att om möjligt inte använda mer än en bil per lägenhet. Parkeringarna på grusplanerna skall användas vid längre tids parkering.


  • Husdjur: Det finns inget förbud mot att ha husdjur i området. Däremot får inga husdjur springa lösa ej heller vistas på lekplatsen och vid badstranden. Alla djurägare förväntas dessutom plocka upp efter sina djur.


  • Lägenheterna får hyras ut men lägenhetsinnehavaren ansvarar för att hyresgästerna informeras om vilka regler som gäller betr. hänsyn till grannar vid grillning, spelning av musik, fester mm.


  • Springande i trappor: Trapporna till andra våningen är monterade på ömse sidor om lägenhetsskiljande vägg. Man bör därför tänka på att springande i trappor kan uppfattas som störande av grannen.


  • Reparations- och byggnadsarbeten i fastigheten: kan under vissa omständigheter vara störande för omgivningen. Under perioden 15/6 – 15/8 samt under helger gäller att arbete kan utföras mellan 09.00 – 18.00.


  • Byggnation av altaner, staket, balkonger fordrar godkännande av styrelsen efter skriftlig anmälan. Även granne skall tillfrågas och godkänna.


  • Vad gäller gemensamma ytor som t.ex. gräsmattor, häckar, planteringar mm förutsätts att alla hjälps åt att sköta indelade områden efter fysisk förmåga.


  • Vid grillning skall hänsyn visas till grannar och omgivning. Brandsäkerhet och miljöhänsyn skall beaktas. Elektrisk grilltändare rekommenderas.

Verktygsförråd


I vårt gemensamma verktygsförråd finns det mesta som våra medlemmar behöver för att sköta våra grönområden, häckar, rabatter mm. Senaste tillskottet är två laddningsbara grästrimmers. Sätt batterierna på laddning efter användning. Tänk på att återlämna allt material i helt och rengjort skick. Om något är trasigt så anmäl detta till styrelsen.


Om bensindunkarna behöver fyllas så ber vi er att åka och fylla på dunkarna och lämna kvittot till vår kassör så erhåller du ersättning för utlägget.


2022-11-26 Vår hjärstartare är borttagen och inte kvar i vårt trädgårdsförråd längre. Den beräknas vara tillbaka på plats till påsk 2023.


I skåp på högra väggen i förrådet finns en hjärtstartare samt en förteckning på vilka som är utbildade i att använda den. Den första utbildningen arrangerades av Göteborgs Hjärt-Lungräddningsutbildning. Här är en länk till deras broshyr.


I förrådet finns dessutom golfklubbor och bollar för minigolfbanan i storlek för såväl vuxna som barn.

Leverantörer

Material eller arbete som ej beställts av styrelsen betalas av beställaren. Styrelsen använder sig av bland annat följande leverantörer:


FÄRG

Möllers Färg & Golv

Postgatan 3 Hunnebostrand

0523-50124

Lägger även golv och sätter kakel


MÅLERI

Bröd. Ljungqvist Måleri AB

Bojgatatan 8

Kungshamn

0705-59 36 41


RÖRARBETEN

Sotenäs Rör AB

Dinglevägen 54

Kungshamn

0523-370 00


Leif Sannes rör AB

Guleskärs industriområde

Kungshamn

0523-300 67


ELARBETEN

Leif Haglunds El AB

Lökholmsvägen 13

Hunnebostrand

0706-80 12 87


JÄRNVAROR

Bertils Järn i Kungshamn AB

Hamngatan 7

Kungshamn

0523-380 55


TRÄVAROR

Sotenäs Trä

Kvarnforsen

Bovallstrand

0523-66 70 60


SNICKERIARBETEN

Olle & Christians Byggtjänst AB

Sandön

Smögen

0523-300 23


Lans Snickeri o Glas AB

Dinglevägen 44

Hunnebostrand

0523-501 33


LÅS

Sotenäs Låsservice

Hamngatan 6

Kungshamn

0523-712 50


RADIO TV MOBIL IT NÄTVERK

Teleradio Munkedal

Mästarevägen 7, Munkelands köpcenter

Munkedal

0524-710 18

Teleradio Kungshamn

Köpmanstorget 3

Kungshamn

0523-710 18


Datia IT

Dinglevägen 82

Väjern

0523-388 00